logo

In\between фокусира дейността си към артистични изяви и обмен в сферата на съвременното визуално изкуство, като развива и популяризира художествената сцена на България – в рамките на страната и чужбина.

Активности

image

Изложби за съвременно изкуство с алтернативна презентация

image

Екологично-информативни форуми и фестивални акции

image

Художествени намеси в градска среда

image

Артистични работилници с културно-приобщаваща цел

image

Резидентни програми с международно участие

За Нас

Зад In/between стои колектив обединен от каузата за създаване на хибридни форми за презентиране на изкуство и заздравяване на връзката между институциите и пространствата с по неформален статут.

С дейностите и програмите, които извършва фондацията визуалните артистите имат възможност да са част от динамична и жива културно-социална среда, която излиза извън пределите на определените нормативи, поддържани от институционалните структури, без да ги лишава от тяхното влияние и значение, а създавайки мост между различните перспективи. По този начин съвременното изкуство се приближава до публиката и може да се осъществи по-директен и достъпен диалог.

Основната дейност на фондацията е организиране на резидентни програми с международно участие, проекти с екологично послание, различни образователни формати и алтернативен тип форуми и фестивали.

Eкип

В общата история на екипа стоят редица изложби, артистични прояви и намеси в градска среда, международни форуми за изкуство и програми за творчески обмен.
Мира Мохсен

Мира Мохсен

Основател, организатор проекти
Мира е артист с обширна практика в аудио-визуалното изкуство. Организатор на редица значими проекти в областта на съвременното изкуство. Изследовател на нови изразни средства и медии на работа в областта екологично ориентираното визуално изкуство.
Калина Пейчева

Калина Пейчева

Консултант, редактор
Калина е изкуствовед с преобладаващ интерес към теория и философия на изкуството, както и към алтернативни методи и съвременни практики на арт-ориентираната терапия. Тя изследва в ролята си на „медиатор“ различните възможности за представяне на изкуство.
Димитър Вълков

Димитър Вълков

Медиен експерт, сътрудник
Димитър има научни публикации в областта на медийната и социална педагогика, развиване на медийни компетенции, знания и умения в сфера на медиите. Участва в множество филмови, фотографски, театрални и крос-медия проекти в България и Германия.

Ексклузивен медиен партньор

How2Plovdiv